Die Katapult

Bäckerei Digital [Japanese Version]

Disco: Bäckerei Digital [2019]
Autor: Anna Fredriksson - Elena Comas © Elefant Publishing

Bäckerei digital

Ke-ki wo erande  ケーキを選ぶ

Ringo ke-ki ha - ikaga desuka  アップルケーキ

 

Bäckerei digital

Ke-ki wo erande  ケーキを選ぶ

Chi-zu ke-ki ha – ikagadesuka  チーズケーキ

 

Bäckerei digital

Fairu wo daunro-do shite kudasai  パイをダウンロードする

 

Bäckerei digital

Tri-di de printo  ベッケレイ・デジタル