Os Peregrinos

Follas Novas

Album: Lúa Descolorida: Tributo A Rosalía De Castro [2021]
Author: Rogelio Arias - Rosalía de Castro © Elefant Publishing

Ben sei que non hai nada

Novo embaixo do ceo

Que antes outros pensaron

Mesmo o que agora eu penso

 

E ben, ¿para que escribo?

E ben, porque así somos

Relox que repetimos

Eternamente o mesmo

 

Uh, uh, uh

 

Tal como as nubes

Que leva o vento

Así son as ideas

Loucas que eu teño

 

De estrañas feituras

De cores incertos

Asombran, aclaran

O fondo sen fondo do meu pensamento

 

Follas novas

Follas novas en branco a comezar

Follas novas

Follas novas que hoxe queren falar

 

Uh, uh, uh

 

Algúns din: ¡miña terra!

Din outros: ¡meu cariño!

E este: ¡miñas lembranzas!

E aquel: ¡os meus amigos!

 

Todos suspiran, todos

Por algún ben perdido

Eu só non digo nada

Eu só nunca suspiro

 

Follas novas

Follas novas en branco a comezar

Follas novas

Follas novas que hoxe queren falar

 

Que o meu corpo de terra

E o meu cansado espírito

A onde quer que eu vaia

Van comigo

 

Uh, uh, uh

 

Follas novas

Follas novas en branco a comezar

Follas novas

Follas novas que hoxe queren soñar